Zap. številka:
 Obrazec za prijavo                                                                                                                                                                                                       
                                                                                            
  Osebni podatki:
                                        
 * Ime:                    * Priimek:  

 * Datum rojstva:  

 * Naslov:                                                 

 * Kontakt – telefon:     Elektronska pošta:
      
   Pridobljena izobrazba:  Vozniški izpit (kategorija):

 Trenutno sem:                                       let, oziroma mesecev.


  Prijava na delovno mesto:

               
            
          

 Za označeno delovno mesto imam ustrezne:

                 
    

 Tuji jeziki:

 Nemščina:            
 Angleščina:            

 Drugi tuji jezik:          
 Drugi tuji jezik:          


 Splošna računalniška pismenost:

 Splošno računalništvo:            
 Excel:            
 AutoCad:            
 SolidWorks:            

 Druga programska orodja:            
 Druga programska orodja:            


  Delovne izkušnje iz strokovnega področja označenega delovnega mesta:
 
 Imam delovne izkušnje:        let. Najdaljša zaposlitev pri enem delodajalcu    let.  

 1. Delodajalec, naziv  opis del  
 2. Delodajalec, naziv  opis del  
 3. Delodajalec, naziv  opis del   Druga znanja in veščine:  (npr.: desetprstno tipkanje)